Yo'Sarin bloguje

Přeskočit navigaci

 • Všechny sekce
  (116 článků)
 • Fotogalerie
  (14 článků)
 • PC
  (15 článků)
 • Jen tak
  (58 článků)
 • Povídky
  (4 články)
 • O bloku
  (7 článků)
 • Škola
  (9 článků)
 • Hádanky
  (3 články)
 • Štafety
  (6 článků)
 • Přihlášení
 • Přepínač stylů

 • Semestrálka X36PKO - protokol UDP

  29. 5. 2008, 18:00 napsal Yo'Sarin, sekce Škola, přečteno 836×, Linkuj si !

  Druhá semestrálka na X36PKO, tentokrát přenášení souborů přes protokol UDP, tentokrát pod Windows a tentokrát za pomoci Qt. Malé info - klient má jen jeden timer (potřeba by byly dva), což snižuje hodnotu semestrálky o deset bodů (tzn. na 20). Možná jsou tam i nějaké další bugíky (kromě toho že je to úděsně pomalé).

  kompletní projekt (300 kB) pro super IDE Code::Blocks.

  Server:

  server_main.cpp

  #include <QApplication>
  #include "server.h"

  // main
  int main(int argc, char* argv[])
  {    QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("UTF-8"));
  QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForName("UTF-8"));
  QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("UTF-8"));

  QApplication app(argc, argv);

  uint port;
  bool ok;
  if (argc > 0) {    port = QString(argv[0]).toUInt(&ok);
  }
  if (!ok) {    port = 45454;
  }

  Server * s = new Server(port);
  s->show();

  return app.exec();
  }

  server.h

  #ifndef SERVER_H_INCLUDED
  #define SERVER_H_INCLUDED

  #include <QPushButton>
  #include <QTextEdit>
  #include <QString>
  #include <QWidget>
  #include <QHBoxLayout>

  #include <QtNetwork>

  class Server : public QWidget
  {    Q_OBJECT

  public:
  enum State { INIT, RECIEVING, TRANSFER_END } ;
  Server(uint port, QWidget * parent = 0, Qt::WindowFlags f = 0);
  ~Server();

  public slots:
  void packetRecieved();
  void complete();
  void connectionClose();
  void sendLastPacketInRow();
  void sendConfirm();

  private:
  void init();

  State curState;
  uint port;
  uint packetsCount;
  uint fileSize;
  uint recievedPackets;
  uint dataFrom;
  uint bufferStart;
  QHostAddress client;
  uint clientPort;
  QString fileName;
  QFile * file;
  int buffer[4];
  QByteArray dataBuffer[4];
  bool validBuffer[4];
  QUdpSocket * sock;
  QTextEdit * status;
  QTimer * timer, *firstTimer;
  } ;


  #endif // SERVER_H_INCLUDED

  server.cpp

  #include "server.h"
  #include <math.h>

  // definice metod třídy server
  Server::Server(uint p, QWidget * parent , Qt::WindowFlags f)
  : QWidget(parent, f)
  {    port = p;

  timer = new QTimer(this);

  firstTimer = new QTimer(this);
  connect(firstTimer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(sendConfirm()));

  status = new QTextEdit();
  status->setReadOnly(true);

  QHBoxLayout * layout = new QHBoxLayout;
  layout->addWidget(status);
  setLayout(layout);

  status->show();

  sock = new QUdpSocket(this);
  sock->bind(QHostAddress::LocalHost, port);
  connect(sock, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(packetRecieved()));
  connect(sock, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(connectionClose()));

  status->append(tr("Server poslouchá na %1:%2")
  .arg(sock->localAddress().toString())
  .arg(sock->localPort())
  );

  init();
  }

  Server::~Server()
  {    }

  void Server::init()
  {    status->append(tr("Čekám na příjem dat (port %1)...").arg(port));

  fileName = "";
  client = 0;
  clientPort = 0;

  packetsCount = 0;
  fileSize = 0;
  recievedPackets = 0;
  dataFrom = 0;
  bufferStart = 0;

  curState = INIT;
  file = NULL;
  }

  void Server::sendLastPacketInRow()
  {    int lastPacket = -2;
  for (int k = 0; k < 4 && lastPacket == -2; k++) {    if (!validBuffer[(bufferStart + k) % 4]) {    lastPacket = buffer[(bufferStart + k) % 4] - 1;
  }
  }
  if (lastPacket == -2) {    lastPacket = buffer[(bufferStart + 3) % 4];
  } else if (lastPacket <= 0) {    lastPacket = 1;
  }

  status->append(tr("Posílám poslední packet před gapem: %1").arg(lastPacket));

  QByteArray send = QByteArray::number(lastPacket);
  sock->writeDatagram(send.data(), send.size(), client, clientPort);

  if (lastPacket == packetsCount) {    complete();
  }
  }  //SLOTS

  void Server::packetRecieved()
  {    switch (curState) {    case INIT: {    QByteArray info;
  while (sock->hasPendingDatagrams()) {    QByteArray recieved;
  recieved.resize(sock->pendingDatagramSize());
  QHostAddress sender;
  quint16 senderPort;
  sock->readDatagram(recieved.data(), recieved.size(),
  &sender, &senderPort);
  if (clientPort == 0) {    client = sender;
  clientPort = senderPort;
  }
  status->append(tr("Odesílatel: %1:%2")
  .arg(client.toString())
  .arg(clientPort)
  );
  if (client != sender || clientPort != senderPort) {    continue;
  }
  if(recieved.data()[0] == 'S') {    info = recieved;
  recieved.remove(0, 1);
  int place = recieved.indexOf('|');
  fileSize = recieved.mid(0, place).toUInt();
  packetsCount = ceil(1 + double(fileSize) / double(128 - 4));
  dataFrom = 4;
  fileName = recieved.mid(place+1).data();
  status->append(tr("<strong>Přijato info:</strong>"));
  status->append(tr("%4 => %1 (%2 kb, %3 paketů)")
  .arg(fileName)
  .arg(fileSize)
  .arg(packetsCount)
  .arg(recieved.data())
  );

  if (file == NULL) {    file = new QFile(tr("transported/%1").arg(fileName), this);
  if (!file->open(QIODevice::WriteOnly)) {    exit(1);
  }
  }
  sendConfirm();
  } else if (fileName != "" && packetsCount != 0) {    status->append("Postupuju dál");
  curState = RECIEVING;
  break;
  }
  }
  if (curState == INIT) {    break;
  }
  else if (fileName != "" && packetsCount != 0) {    status->append(tr("Navázáno spojení (z %3 - [%1:%2])")
  .arg(client.toString())
  .arg(clientPort)
  .arg(sock->peerName())
  );
  buffer[0] = 1; validBuffer[0] = false;
  buffer[1] = 2; validBuffer[1] = false;
  buffer[2] = 3; validBuffer[2] = false;
  buffer[3] = 4; validBuffer[3] = false;
  }
  }

  case RECIEVING: {    while (sock->hasPendingDatagrams()) {    char recieved[128];
  QHostAddress sender;
  quint16 senderPort;
  sock->readDatagram(recieved, 128,
  &sender, &senderPort);;
  if (client != sender || clientPort != senderPort) {    continue;
  }
  quint64 packetNumber = 0;
  packetNumber = quint8(recieved[0]) * 255 * 255 * 255;
  packetNumber += quint8(recieved[1]) * 255 * 255;
  packetNumber += quint8(recieved[2]) * 255;
  packetNumber += quint8(recieved[3]);
  if (packetNumber >= buffer[bufferStart] && packetNumber <= buffer[bufferStart] + 3) {    quint64 index = (bufferStart - buffer[bufferStart] + packetNumber) % 4;
  if (packetNumber != buffer[index]) {    status->append(tr("Chyba bufferu očekávaných packetů"));
  } else /*    if (dataBuffer[index] != "") */ {    validBuffer[index] = true;
  for (int k = 0; k < 124; k++) {    dataBuffer[index][k] = recieved[dataFrom + k];
  }
  sendLastPacketInRow();
  status->append(tr("Přijat paket %1")
  .arg(packetNumber)
  );
  }
  status->append(tr("Buffer: [%1,%2,%3,%4]")
  .arg(!validBuffer[0] ? tr("<span style='background-color:#ffcccc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[0])
  : tr("<span style='background-color:#ccffcc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[0]))
  .arg(!validBuffer[1] ? tr("<span style='background-color:#ffcccc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[1])
  : tr("<span style='background-color:#ccffcc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[1]))
  .arg(!validBuffer[2] ? tr("<span style='background-color:#ffcccc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[2])
  : tr("<span style='background-color:#ccffcc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[2]))
  .arg(!validBuffer[3] ? tr("<span style='background-color:#ffcccc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[3])
  : tr("<span style='background-color:#ccffcc;'>%1</span>")
  .arg(buffer[3]))
  );
  }
  while (validBuffer[bufferStart]) {    if (buffer[bufferStart] == packetsCount - 1) {    qint8 size = 124 - (124 * (packetsCount-1) - fileSize);
  status->append(tr("Poslední paket má %1").arg(size));
  file->write(dataBuffer[bufferStart], size);
  } else {    file->write(dataBuffer[bufferStart], 124);
  }
  validBuffer[bufferStart] = false;
  buffer[bufferStart] = buffer[(bufferStart + 3) % 4] + 1;
  bufferStart = (bufferStart + 1) % 4;
  }
  break;
  }
  }

  default: {    break; // nop
  }
  }
  }

  void Server::sendConfirm()
  {    QByteArray send = "I_OK";
  status->append(tr("Posílám potvrzení [%3] na %1:%2")
  .arg(client.toString())
  .arg(clientPort)
  .arg(send.data())
  );
  sock->writeDatagram(send.data(), send.size(), client, clientPort);
  }

  void Server::connectionClose()
  {    //disconnect(this, SLOT(connectionClose()));
  status->append(tr("\n--------------\n\n"));
  init();
  }

  void Server::complete()
  {    curState = TRANSFER_END;
  status->append("Přenos byl dokončen");
  file->close();
  //disconnect(this, SLOT(packetRecieved));
  //sock->disconnect();
  sock->disconnectFromHost();
  }

  Klient:

  klient_main.cpp

  #include <QApplication>
  #include "klient.h"

  int main(int argc, char* argv[])
  {    QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("UTF-8"));
  QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForName("UTF-8"));
  QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("UTF-8"));

  QApplication app(argc, argv);

  uint port = 45454;
  QHostAddress add;
  bool ok;
  bool ok2 = false;
  if (argc > 1) {    port = QString(argv[1]).toUInt(&ok);
  ok2 = add.setAddress(QString(argv[0]));
  }
  if (!ok) {    port = 45454;
  }
  if (!ok2) {    if (!add.setAddress(QString("127.0.0.1"))) {    return 1;
  }
  }


  Client * c = new Client(add, port);
  c->show();

  return app.exec();
  }

  klient.h

  #ifndef KLIENT_H_INCLUDED
  #define KLIENT_H_INCLUDED

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>

  #include <QPushButton>
  #include <QTextEdit>
  #include <QString>
  #include <QWidget>
  #include <QHBoxLayout>
  #include <QFileDialog>
  #include <QFileInfo>

  #include <QtNetwork>

  class Client : public QWidget
  {    Q_OBJECT

  public:
  enum State { INIT, TRANSFER_PREPARING, SENDING, TRANSFER_END } ;
  Client(QHostAddress addr, uint port, QWidget * parent = 0, Qt::WindowFlags f = 0);
  ~Client();

  public slots:
  void sendFile();
  void sendFileInfo();
  void prepareSendFile();
  void browseFile();
  void confirmationRecieved();
  void connectionClose();

  private:
  void init();
  void sendPacket();
  void aproximateLength();

  QByteArray getLine();

  bool infoSended;

  State curState;
  uint packetsCount;
  uint recievedPackets;
  uint dataFrom;
  uint bufferStart;
  QByteArray fileData;
  QHostAddress server;
  uint serverPort;
  QFile * file;

  int buffer[4];
  QByteArray dataBuffer[4];

  QUdpSocket * sock;
  QTextEdit * status;
  QTimer * timer;

  QAction * openFile;

  QPushButton * send;
  QPushButton * open;
  } ;


  #endif // KLIENT_H_INCLUDED

  klient.cpp

  #include "klient.h"
  #include <math.h>

  Client::Client(QHostAddress addr, uint p, QWidget * parent , Qt::WindowFlags f)
  : QWidget(parent, f)
  {    srand(time(NULL));
  dataBuffer[0].resize(124);
  dataBuffer[1].resize(124);
  dataBuffer[2].resize(124);
  dataBuffer[3].resize(124);

  serverPort = p;
  server = addr;
  sock = new QUdpSocket(this);
  sock->bind(QHostAddress::LocalHost, serverPort + 1);
  connect(sock, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(confirmationRecieved()));
  connect(sock, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(connectionClose()));

  status = new QTextEdit();
  status->setReadOnly(true);

  timer = new QTimer(this);
  connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(sendFile()));

  open = new QPushButton(tr("&Procházet soubory..."));
  connect(open, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(browseFile()));
  open->show();

  send = new QPushButton(tr("&Poslat soubor"));
  connect(send, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(prepareSendFile()));
  send->setDisabled(true);
  send->show();

  QHBoxLayout * layout = new QHBoxLayout;
  layout->addWidget(status);
  layout->addWidget(open);
  layout->addWidget(send);

  setLayout(layout);

  status->show();

  init();
  }

  Client::~Client()
  {    }

  void Client::aproximateLength()
  {    dataFrom = 4;
  qint64 fileSize = file->size();
  packetsCount = ceil(1 + double(fileSize) / double(128 - 4));
  // x = 1023 * n - n * floor(log(n)/log(2))
  }

  void Client::sendPacket()
  {    }

  void Client::init()
  {    curState = INIT;
  status->append(tr("Klient poslouchá na %1:%2")
  .arg(server.toString())
  .arg(serverPort + 1)
  );
  infoSended = false;

  bufferStart = 0;
  }

  void Client::browseFile()
  {    QFileDialog::Options options;
  QString selectedFilter;
  QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
  tr("Vyberte soubor pro přenesení"),
  QString(),
  tr("Všechny soubory (*.*)"),
  &selectedFilter,
  options);
  if (!fileName.isEmpty()) {    file = new QFile(fileName, this);
  if (!file->open(QIODevice::ReadOnly)) {    return;
  }
  send->setDisabled(false);
  }
  }

  void Client::sendFileInfo()
  {    if (!infoSended) {    QByteArray send = "S" + QByteArray::number(file->size());
  QFileInfo i(file->fileName());
  send += "|" + i.fileName().toUtf8();
  status->append(tr("Posílám info (%1)").arg(send.data()));
  sock->writeDatagram(send.data(), send.size(), server, serverPort);
  }
  }

  void Client::prepareSendFile()
  {    curState = TRANSFER_PREPARING;
  aproximateLength();
  status->append(tr("Posílám informace o souboru:"));
  status->append(tr("%1").arg(file->fileName()));
  status->append(tr("%1 Bytů, %2 paketů")
  .arg(file->size())
  .arg(packetsCount)
  );
  connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(sendFileInfo()));
  sendFileInfo();
  timer->start(100);
  }

  void Client::sendFile()
  {    for (int k = 0; k < 4 && buffer[(bufferStart + k) % 4] <= packetsCount; k++) {    if (buffer[(bufferStart + k) % 4] > 0) {    uint value = buffer[(bufferStart + k) % 4];
  status->append(tr("Posílám paket %1")
  .arg(value)
  );
  QByteArray data;
  data.resize(4);
  data.fill(0);
  data[0] = (quint8(value / (255*255*255)));
  value %= 255*255*255;
  data[1] = (quint8(value / (255*255)));
  value %= 255*255;
  data[2] = (quint8(value / (255)));
  value %= 255;
  data[3] = (quint8(value));
  data.append(dataBuffer[(bufferStart + k) % 4]);
  int k = rand() % 100 + 1;
  if (k <= 70)
  sock->writeDatagram(data.data(), data.size(), server, serverPort);
  else
  status->append(tr("<span style='color: red; margin-left: 20px;'>Paket %1 se ztratil</span>").arg(value));
  }
  }
  timer->start(1000);
  }

  void Client::confirmationRecieved()
  {    switch (curState) {    case TRANSFER_PREPARING: {    while (sock->hasPendingDatagrams() && !infoSended) {    QByteArray recieved;
  recieved.resize(sock->pendingDatagramSize());
  sock->readDatagram(recieved.data(), recieved.size());
  if (server != sock->peerAddress() || serverPort != sock->peerPort()) {    //continue;
  }
  if (QString(recieved.data()) == QString("I_OK")) {    status->append(tr("Dorazilo potvrzení o zpracování informací o souboru."));
  infoSended = true;
  }
  if (infoSended) {    disconnect(this, SLOT(sendFileInfo()));
  curState = SENDING;
  buffer[0] = 1; dataBuffer[0] = getLine();
  buffer[1] = 2; dataBuffer[1] = getLine();
  buffer[2] = 3; dataBuffer[2] = getLine();
  buffer[3] = 4; dataBuffer[3] = getLine();
  connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(sendFile()));
  }
  }
  break;
  }
  case SENDING: {    while (sock->hasPendingDatagrams()) {    QByteArray recieved;
  recieved.resize(sock->pendingDatagramSize());
  sock->readDatagram(recieved.data(), recieved.size());
  uint id = recieved.toUInt();
  status->append(tr("Přijato (SENDING): %1 (buffer[%3] = %2)")
  .arg(recieved.data())
  .arg(buffer[bufferStart])
  .arg(bufferStart)
  );
  if (id >= buffer[bufferStart] && id <= buffer[bufferStart] + 3) {    timer->stop();
  int index = (bufferStart - buffer[bufferStart] + id) % 4;
  while (bufferStart != index && buffer[bufferStart] <= packetsCount) {    int backup = buffer[bufferStart];
  buffer[bufferStart] = -1;
  dataBuffer[bufferStart] = getLine();
  buffer[bufferStart] = backup + 4;
  bufferStart = (bufferStart + 1) %4;
  }
  status->append(tr("Potvrzen paket %1 (buffer: [%2, %3, %4, %5])")
  .arg(id)
  .arg(buffer[0])
  .arg(buffer[1])
  .arg(buffer[2])
  .arg(buffer[3])
  );
  if (buffer[bufferStart] == packetsCount) {    sock->disconnectFromHost();
  } else {    sendFile();
  }
  }
  }
  break;
  }
  default:
  ;
  }
  }

  QByteArray Client::getLine()
  {    QByteArray data;
  char c;
  for (int k = 0; k < 124; k++) {    file->getChar(&c);
  data.append(c);
  }
  return data;
  }

  void Client::connectionClose()
  {    init();
  }

  Diskuze k článku:

  Diskusní příspěvky vyjadřují názory diskutujících, nikoli autora článku.
  Příspěvky nemající souvislost s článkem a příspěvky jejichž jediným účelem je urážet a nadávat budou po zralé úvaze smazány - uvědomte si, že jste na mém písečku.

  #1: Petule jezule, přidáno: 30. 5. 2008, 19:03

  Avatar uživatele Petule jezuleAhojky..mno prekvapilo me,ze si se ozval..ze sis vzpomnel..mno maturuju tedka v pondeli..takze dekuji za pranicko..praktickou mam uz za sebou..a pisemna moc dobre nedopadla,ale uz je to za mnou..Jinak nemam kredit (myslim,ze te to ani neprekvapuje..:-D) a tak se ozyvam aspon touto cestou..Pres celej svatak sem byla na chate - takze pristup k netu byl nulovy...Doufam,ze se ti taky lip dari nez kdyz sme byli spolu.. a ze se vlastne porad usmivas.. :-) Jeste jednou dekuji za prani k maturite (jo a uz sem prijata na VS - masarna i mendlovka) Tak se mej krasne..


  Přidat nový příspěvek
  Yo'Sarinkovy stránky Blog o všem, co jste už četli jinde Jediný blog se zápornou návštěvností No-more-Didinka I admini mají své dny
  Yo'Sarinkův blok I RSS tu mám Pagerank? Co s ním.
  http://blok.yosarin.net/sekce-8~Skola/clanek-101~Semestralka-X36PKO-protokol-UDP