Yo'Sarin bloguje

Přeskočit navigaci

 • Všechny sekce
  (116 článků)
 • Fotogalerie
  (14 článků)
 • PC
  (15 článků)
 • Jen tak
  (58 článků)
 • Povídky
  (4 články)
 • O bloku
  (7 článků)
 • Škola
  (9 článků)
 • Hádanky
  (3 články)
 • Štafety
  (6 článků)
 • Přihlášení
 • Přepínač stylů

 • Semestrálka X36PKO - protokol TCP

  15. 4. 2008, 11:25 napsal Yo'Sarin, sekce Škola, přečteno 2705×, Linkuj si !

  Semestrálka na předmět X36PKO, přenos souborů po síti pomocí protokolu TCP. V článku je zadání + zdrojové kódy.

  Zadání

  1. Implementujte v jazyku C, C++ nebo Java nad rozhraním socketů TCP aplikaci umožňující přenos souborů pomocí protokolu TCP. Data zapisujte do kanálu opakovaně v menších blocích, než je velikost souboru (např. 128B).
  2. Serverovou část upravte tak, aby umožňovala obsluhovat více klientu najednou. Vybrat si můžete jednu ze dvou variant:

  Kódy:

  Server (tcps.h)

  #include <errno.h>

  #include <pthread.h>
  #include <stdio.h>
  #include <time..h>

  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  #include <netinet/in.h>

  #define ECHOPORT 5566
  #define BUFFSIZE 512
  #define THREAD_COUNT 2

  struct data_t { int c_sockfd;
  int sockfd;
  struct data_t * prev;
  struct data_t * next;
  } ;

  struct threads_t { pthread_t * thread;
  struct threads_t * next;
  } ;

  // mutex zamykajici pohromade soubory
  pthread_mutex_t out;
  pthread_mutex_t checkConnection;
  pthread_cond_t condition = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

  int freeThreads;

  void * writeData(void * data);

  // data socketů připravených na zpracování
  struct data_t * pendingSockets;
  struct data_t * headPointer;

  struct threads_t * threadsList;
  struct threads_t * threadsListHead;

  int main(int argc, char *argv[])
  { system("clear");
  pendingSockets = malloc(sizeof(struct data_t));
  pendingSockets->next = NULL;
  pendingSockets->prev = NULL;
  headPointer = pendingSockets;
  struct sockaddr_in my_addr, rem_addr;
  int rem_addr_length;

  int sockfd;

  if ((sockfd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == -1)
  { perror("Socket nelze otevrit");
  exit(1);
  }

  bzero(&my_addr, sizeof(my_addr));
  my_addr.sin_family = AF_INET;
  my_addr.sin_port = htons(ECHOPORT);

  if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(my_addr)) == -1)
  { perror("Chyba v bind");
  close(sockfd); exit(1);
  }

  if (listen(sockfd, 5) == -1)
  { perror("Nelze provest listen");
  close(sockfd); exit(1);
  }

  int run = 0;
  printf("-----------------------\n");
  threadsList = malloc(sizeof(struct threads_t));
  threadsList->next = NULL;
  threadsListHead = threadsList;
  int k;
  for (k = 0; k < THREAD_COUNT; k++) { freeThreads++;
  threadsList->next = malloc(sizeof(struct threads_t));
  pthread_create(threadsList->thread, NULL, writeData, NULL);
  threadsList = threadsList->next;
  threadsList->next = NULL;
  }
  while (1)
  { int c_sockfd;

  //printf("Prubeh %i\n", run++);
  rem_addr_length=sizeof(rem_addr);
  if ((c_sockfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&rem_addr, &rem_addr_length)) == -1)
  { perror("Nelze prijmout spojeni.");
  close(sockfd);
  exit(1);
  }
  if(freeThreads == 0) { freeThreads++;
  threadsList->next = malloc(sizeof(struct threads_t));
  pthread_create(threadsList->thread, NULL, writeData, NULL);
  threadsList = threadsList->next;
  threadsList->next = NULL;
  }
  pthread_mutex_lock(&checkConnection);
  pendingSockets->next = malloc(sizeof(struct data_t));
  pendingSockets->next->next = NULL;
  pendingSockets->next->c_sockfd = c_sockfd;
  pendingSockets->next->sockfd = sockfd;
  pendingSockets->next->prev = pendingSockets;
  pendingSockets = pendingSockets->next;
  pthread_mutex_unlock(&checkConnection);
  pthread_cond_signal(&condition);
  }
  close(sockfd);
  }

  void * writeData(void * data)
  { while (1) { freeThreads--;
  // vlákno poběží immerwere
  //int assigned = -1;
  int sockfd, c_sockfd;
  //while (assigned == -1) {
  //sleep(1);
  pthread_cond_wait(&condition, &checkConnection);
  pthread_mutex_lock(&checkConnection);
  if (headPointer->next != NULL) { headPointer = headPointer->next;
  sockfd = headPointer->sockfd;
  c_sockfd = headPointer->c_sockfd;
  free(headPointer->prev);
  headPointer->prev = NULL;
  //assigned = 1;
  }
  pthread_mutex_unlock(&checkConnection);
  //}

  char filename[255];
  filename[0] = 'r';
  filename[1] = 'e';
  filename[2] = 'c';
  filename[3] = 'i';
  filename[4] = 'e';
  filename[5] = 'v';
  filename[6] = 'e';
  filename[7] = 'd';
  filename[8] = '/';
  filename[9] = '\0';
  int place = strlen(filename);

  int state;

  int mlen;

  char buf[BUFFSIZE];
  while ((state = (mlen = recv(c_sockfd, buf, 1, 0))) && *buf != '\n' && state != -1) { filename[place++] = buf[0];
  filename[place] = '\0';
  }
  if (state == -1) { pthread_mutex_lock(&out);
  perror("Nelze prijmout nazev souboru");
  close(c_sockfd);
  pthread_mutex_unlock(&out);
  return 1;
  }
  int size = 0;
  int count = 0;
  while ((state = (mlen = recv(c_sockfd, buf, 1, 0))) && *buf != '\n' && state != -1) { if (buf[0] - (int)'0' > 9 || buf[0] - (int)'0' < 0) continue;
  size = size * 10 + buf[0] - (int)'0';
  }
  if (state == -1) { pthread_mutex_lock(&out);
  perror("Nelze prijmout velikost souboru");
  close(c_sockfd);
  pthread_mutex_unlock(&out);
  return 1;
  } else { pthread_mutex_lock(&out);
  fopen(filename, "wb");
  printf("Klient: %i\n", c_sockfd);
  printf("Soubor: %s\n", filename);
  printf("Velikost: %ib\n", size);
  printf("-----------------------\n");
  pthread_mutex_unlock(&out);
  FILE * file = fopen(filename, "wb");
  if (file == NULL) { pthread_mutex_lock(&out);
  printf("Nepodarilo se vytvorit soubor %s.\n", filename);
  close(c_sockfd);
  pthread_mutex_unlock(&out);
  return 1;
  }
  count = 0;
  if ((mlen = recv(c_sockfd, buf, BUFFSIZE, 0)) == -1) { pthread_mutex_lock(&out);
  perror("Chyba pri cteni");
  fclose(file);
  close(c_sockfd);
  pthread_mutex_unlock(&out);
  return 1;
  } else while (mlen) { pthread_mutex_lock(&out);
  count += mlen;
  int res = fwrite(buf, 1, mlen, file);
  if(res != mlen) { perror("Nepodarilo se ulozit data do souboru");
  fclose(file);
  close(c_sockfd);
  pthread_mutex_unlock(&out);
  return 1;
  } else if ((mlen = recv(c_sockfd, buf, BUFFSIZE, 0)) == -1) { perror("Chyba pri cteni");
  fclose(file);
  close(c_sockfd);
  pthread_mutex_unlock(&out);
  return 1;
  }
  pthread_mutex_unlock(&out);
  }
  pthread_mutex_lock(&out);
  printf("Klient: %i\n", c_sockfd);
  printf("Soubor: %s\n", filename);
  printf("Prenos dokoncen\n");
  printf("-----------------------\n");
  pthread_mutex_unlock(&out);
  fclose(file);
  close(c_sockfd);
  }
  freeThreads++;
  }
  }

  Klient (tcp.h)

  #include

  #include
  #include
  #include

  #define ECHOPORT 5566
  #define BUFFSIZE 2048

  main(int argc, char *argv[])
  { char buf[BUFFSIZE];
  int s, len, off;
  struct sockaddr_in sin;

  if (argc < 2)
  { printf("pouziti: %s ip_cislo_serveru\n", argv[0]);
  exit(1);
  }

  if ((s = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP)) == -1)
  { perror("nelze vytvorit socket");
  exit(1);
  }

  bzero(&sin, sizeof(sin));
  sin.sin_family = AF_INET;
  sin.sin_port = htons(ECHOPORT);
  sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
  if (connect(s, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) == -1)
  { perror("nelze connect");
  close(s);
  exit(1);
  }

  if (write(s, buf, BUFFSIZE) != BUFFSIZE)
  { perror("chyba pri zapisu");
  close(s);
  exit(1);
  }

  off=0;
  do
  { if((len=read(s, buf+off, BUFFSIZE-off))<=0)
  { perror("chyba pri cteni");
  close(s);
  exit(1);
  }
  printf("len: %i\n", len);
  off+=len;
  }
  while (off!=BUFFSIZE);

  printf("%d bytu bylo opakovano serverem\n", off);
  close(s);

  return 0;
  }

  Diskuze k článku:

  Diskusní příspěvky vyjadřují názory diskutujících, nikoli autora článku.
  Příspěvky nemající souvislost s článkem a příspěvky jejichž jediným účelem je urážet a nadávat budou po zralé úvaze smazány - uvědomte si, že jste na mém písečku.

  #1: TiGR, přidáno: 15. 4. 2008, 15:49

  Avatar uživatele TiGRTaky jsi to mohl napsat v jave, kdo se ma v tomhle orientovat :-<


  #2: Yo'Sarin, přidáno: 17. 4. 2008, 09:44, web: http://www.yosarin.net

  Avatar uživatele Yo'SarinTos uhodl, já se kvůli jedné semestrálce budu znova šťourat v Javě... :-) Bohatě mi stačí že se sem tam musim šťourat v JavaScriptu. ;-)


  Přidat nový příspěvek
  Yo'Sarinkovy stránky Blog o všem, co jste už četli jinde Jediný blog se zápornou návštěvností No-more-Didinka I admini mají své dny
  Yo'Sarinkův blok I RSS tu mám Pagerank? Co s ním.
  http://blok.yosarin.net/sekce-8~Skola/clanek-92~Semestralka-X36PKO-protokol-TCP